Посланичка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“ подржала донете одлуке на 21. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Јединствена Србија обележила страначку славу Сретење и 19. рођендан
15. фебруар 2023.
Међународни дан жена 8. март
8. март 2023.

Посланичка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“ подржала донете одлуке на 21. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Посланичка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија" подржала донете одлуке на 21. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Нови Сад, 23. фебруар - Посланичка група „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија" у Скупштини АП Војводине, подржала је данас свих шест скупштинских одлука које су биле на дневном реду данашње 21. седнице покрајинске Скупштине.

Гласовима посланика „Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије изгаласне су: Одлука о избору генералног секретара Скупштине АП Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине којом је у Мрежу јавних средњих школа на територији АП Војводине уврштена нова средња стручна школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић са седиштем у Сремској Каменици, као школа од националног интереса за Републику Србију и која ће почети са радом 1. септембра 2023 године. Такође, подршка је дата и Покрајинској скупштинској одлуци о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу Државног пута И реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин, Одлуци о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду и Одлуци о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.