Структура

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА организована је кроз Одборе и то:

  1. Месне,
  2. Општинске,
  3. Окружне или градске,
  4. Покрајинске.

Месни одбори су организовани по месним заједницама и броје од 5 до 11 чланова. Сваки Месни одбор има председника и два потпредседника.

Општински одбори су организовани по општинама и броје од 10-21 чланова. Сваки Општински одбор има председника и четри потпредседника. Може га изабрати Извршни одбор Општинског одбора као и извршни орган који се састоји од 7 до 9 чланова.

Окружни или Градски одбори састоје се од представника Општинских одбора и броје од 15 до 25 чланова. Председници Општинских одбора су по функцији чланови Окружног одбора док се остали чланови бирају на седници Општинског одбора.

У оквиру странке постоји и Актив жена „И ми се питамо“, као и Подмладак странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА.

Упутства о раду Месних, Општинских, Окружних одбора, као и Актива жена и Подмлатка Странке доноси Извршни одбор странке ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА.