28/09/2021

Општински одбори

HomeОпштински одбори

ОПШТИНСКИ И ГРАДСКИ ОДБОРИ ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
•ГО ЈС НОВИ САД
Председник ГО ЈС Нови Сад
Славенко Унковић
Канцеларија
Адреса: Народних хероја 5, I спрат, дворишни део, 21 000 Нови Сад
Радно време: понедељак-петак од 09.00 до 17.00 часова
Е-mail: jedinstvenasrbija.apv@gmail.com
Teлефон: 021 451 777, 021 451 461

•ГО ЈС ЗРЕЊАНИН
Председник ГО ЈС Зрењанин
Горан Маринковић
Канцеларија
Адреса: Краља Александра I Карађорђевића 8, 23 000 Зрењанин
Е-mail: jedinstvenasrbija.zrenjanin@gmail.com и jszrenjanin@yahoo.com
Телефон: 023/563-268

•ОО ЈС НОВА ЦРЊА
Председник ОО ЈС Нова Црња
Златинка Ханђа
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail: jedinstvenasrbija.novacrnja@gmail.com
Tелефон: 064/1298149

•ОО ЈС СРБОБРАН
Председник ОО ЈС Србобран
Јован Перовић
Канцеларија
Адреса: Доситеја обрадовића 2, 21 480 Србобобран
E-mail: jedinstvenasrbija.srbobran@gmail.com
Телефон: 060/ 7077062

•ОО ЈС КУЛА
Председник ОО ЈС Кула
Александар Пантовић
Канцеларија
Адреса:
E-mail: jedinstvenasrbija.ookula@gmail.com
Телефон: 060/456-5474

•ОО ЈС КОВИН
Председник ОО ЈС Ковин
Драгана Миладиновић
Канцеларија
Адреса: Светозара Марковића 15, 26 220 Ковин
Е-mail: jedinstvenasrbija.kovin@gmail.com и js.kovin@yahoo.com
Tелефон: 064/267-5870

•ГО ЈС ПАНЧЕВО
Повереник ГО ЈС Панчево
Јадранка Јахурић
Канцеларија
Адреса: Цара Лазара 15, 26 000 Панчево
Е-mail: jedinstvenasrbija.pancevo@gmail.com
Телефон: 060/462-1300

•ОО ЈС БАЧКА ТОПОЛА
Председник ОО ЈС Бачка Топола
Слободан Билић
Канцеларија
Адреса: – 24 300 Бачка Топола
Е-mail: jedinstvenasrbija.backatopola@gmail.com
Телефон: 0653285898

•ОО ЈС ПЕЋИНЦИ
Председник ОО ЈС Пећинци
Живко Маријановић
Канцеларија
Адреса: Школска 23, 22 410 Пећинци
E-mail:
Телефон: 063 506228, 022 436 460

•ОО ЈС СТАРА ПАЗОВА
Председник ОО ЈС Стара Пазова
Владимир Петровић
Канцеларија
Адреса: 22 300 Стара Пазова
Е-mail:jsoostarapazova@gmail.com
Телефон:063/253-310

•ОО ЈС ВРБАС
Председник ОО ЈС Врбас
Милош Фатушић
Канцеларија
Адреса: 21460 Врбас
E-mail: jedinstvenasrbija.vrbas@gmail.com
Телефон: 062/869-7166

•ОО ЈС ОЏАЦИ
Председник ОО ЈС Оџаци
Зоран Стојановић
Канцеларија
Адреса:
E-mail: jedinstvenasrbija.odzaci2019@gmail.com
Tелефон: 064/997-9299

•ОО ЈС БАЧКА ПАЛАНКА
Председник ОО ЈС Бачка Паланка
Александар Пушкар
Канцеларија
Адреса: Жарка Зрењанина 43, Бачка Паланка
Е-mail: oojs.backapalanka@gmail.com
Tелефон: 064 1972058

•ОО ЈС РУМА
Председник ОО ЈС Рума
Драган Божић
Канцеларија
Адреса: Главна 86, 22 400 Рума
Е-mail: jedinstvenasrbija.ruma@gmail.com и oojsruma@gmail.com
Телефон: 064/0253-034

•ОО ЈС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Председник ОО ЈС Бачки Петровац
Мирослав Чеман
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail: jsbackipetrovac@gmail.com
Tелефон: 063 503706

•ОО ЈС ЖАБАЉ
Председник ОО ЈС Жабаљ
Слађана Вогањац
Канцеларија
Адреса: Трг Светог Саве 4, 21 230 Жабаљ
Е-mail: jedinstvenasrbija.zabalj@gmail.com
Tелефон: 063 502482

•ОО ЈС АПАТИН
Председник ОО ЈС Апатин
Ђуро Кораћ
Канцеларија
Адреса: Српских владара 10, 25 000 Апатин
Е-mail: jedinstvenasrbijaapatin@gmail.com
Tелефон: 062/774-146

•ГО ЈС СОМБОР
Председник ГО ЈС Сомбор
Вукашин Елез
Канцеларија
Адреса:
E- mail:
Телефон: 063/865-3200

•ОО ЈС ТИТЕЛ
Председник ОО ЈС Тител
Зденко Бабић
Канцеларија
Адреса:
E-mail: jsootitel@gmail.com
Телфон:060/644-92-49

•ОО ЈС МАЛИ ИЂОШ
Председник ОО ЈС Мали Иђош
Горан Ђукић
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail: jsoomaliidjos@gmail.com
Tелефон: 061/304-69-88

•ГО ЈС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Повереник ГО ЈС Сремска Митровица
Бранислав Косановић
Канцеларија
Адреса:
Е-mail:
Tелефон: 069/616-300

•ОО ЈС ИНЂИЈА
Повереник ОО ЈС Инђија
Радован Лемаић
Канцеларија
Адреса: 22 320 Инђија
Е-mail:
Tелефон:062/262-500

•ОО ЈС ОПОВО
Председник ОО ЈС Опово
Бранислав Тодоровић
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail:
Tелефон: 065/547-6311

•ОО ЈС СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Председник ОО ЈС Сремски Карловци
Милка Шестан
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail: jsoosremskikarlovci@gmail.com
Tелефон: 063/593-311

•ОО ЈС ЖИТИШТЕ
Председник ОО ЈС Житиште
Јон Лелеа
Канцеларија
Адреса: –
Е-mail: jedinstvenasrbija.zitiste@gmail.com
Tелефон: 061/629-1816